Blog Image

Indlæg fra Østermarkens beboere

Referat fra generalforsamling

2021 Posted on 18. februar 2021 11:13

Ja, undskyld en gammel mand, men jeg kan altså ikke finde rundt i foreningens noget uoverskuelige hjemmeside, med indhold der ikke synes at have noget med Østermarken at gøre, som fx. på denne side, som jeg skriver på i øjeblikket.

Der er flere steder hvor “referat” optræder, men ingen virker som link, som her på siden:
“Senest udgivet
21. november, 11:37:18 Tyveri af gasflsaske
24. september, 15:39:42 Referater fra generalforsamling”.

Nu kan jeg heller ikke finde vedtægterne, men mon ikke der står, at medlemmerne skal have referat tilsendt?

Jeg har allerede skrevet en forespørgsel, nu prøver jeg så igen her, selv om der ikke er en knap med “send” eller “slå op” og “gem kladde” er jo ikke lige det jeg har brug for.

Venlig hilsen
Georg Facius – nr. 10

Indlæg nr. 16

2019 Posted on 14. maj 2019 12:07

Der mangler tilsyneladende en tekst vedr. indlæg nr.16, som vel skulle befinde sig mellem nr. 15 og 17.
Er der mon nyt om den eventuelle afleveringsforretning vedr. vejarbejdet?Afleveringsforretning

2019 Posted on 6. marts 2019 16:38

For nogle år siden gennemførte kommunen, hvad man kunne kalde en omvendt ekspropriation, da man pålagde beboerne at overtage ejerskabet af de tidligere kommunale veje, med hvad deraf følger af ansvar og bøvl og ikke mindst udgifter (læs: skjult ejendomsbeskatning).

Rundt omkring i det danske land ulmer det med protester mod denne fremgangsmåde, og det ville vel være en overvejelse værd, at forsøge at få kommunen til at genoverveje dette “tilbud man ikke kunne sige nej til”.

Indtil videre hænger vi på udgifterne til nye fortovsfliser, som kommunen åbenbart ikke følte sig forpligtet til at inkludere i dens generøse overdragelse, og vi hænger på udgifterne til fremtidig vedligeholdelse af asfaltbelægningen.

I den forbindelse håber jeg, at Beboerforeningens bestyrelse vil sikre, at der gennemføres en afleveringsforretning efter at området er blevet hærget af horder af lastbiler, gravemaskiner og meget andet tungt materiel.

Den “retablering” af vores nydelige og dyre asfaltbelægning, der er foretaget i overgangen mellem Østermarksvej og Løvsangervej er under al kritik, og de åbne og uensartede belægninger og kanter der er efterladt, vil helt sikkert fremskynde en hurtig erosion og nedslidning samt mulige frostsprængninger.

Som det er nu, er det os, der kommer til at betale for det i en nær fremtid, og kønt ser det jo heller ikke ud!

Det må være et absolut krav, at der etableres en ensartet, sammenhængende overflade, svarende til resten af vejen, og noget tilsvarende kan måske også være aktuelt på nogle af de andre veje, ligesom den voldsomt tunge trafik måske kan have forårsaget skjulte skader på belægningen i det hele taget.

Jeg håber bestyrelsen vil melde tilbage om dette.Møde med kommunen

2018 Posted on 24. juli 2018 12:28

Kære bestyrelse

Med hensyn til det berammede møde om salg af 2 grunde, vil jeg gerne foreslå, at man til mødet medtager en eller begge nedennævnte, som er blandt de få, der har været med fra starten både fsva. udstykningen og bebyggelsen. I den forbindelse vil jeg også lige nævne, at Børge som tidligere landinspektør har relevant faglig viden.

Børge Lassen, Løvsangervej 9.

Bjarne Frederiksen, Løvsangervej 8.

Venlig hilsen

Georg Facius
Løvsangervej 10

tlf. 4078 6868