Kære bestyrelse

Med hensyn til det berammede møde om salg af 2 grunde, vil jeg gerne foreslå, at man til mødet medtager en eller begge nedennævnte, som er blandt de få, der har været med fra starten både fsva. udstykningen og bebyggelsen. I den forbindelse vil jeg også lige nævne, at Børge som tidligere landinspektør har relevant faglig viden.

Børge Lassen, Løvsangervej 9.

Bjarne Frederiksen, Løvsangervej 8.

Venlig hilsen

Georg Facius
Løvsangervej 10

tlf. 4078 6868