Anders Munk, der igennem mange år har ydet en stor indsats i vor bestyrelse, er stille sovet ind søndag 15. september.
Fra bestyrelsen skal lyde kondolence til Anders’ familie, men også en stor tak for, at vi indtil det sidste havde fornøjelsen af hans person.
Anders har med sin ærlige og ordentlige person været med til at fremme foreningens interesser både internt, men også i dialog med forvaltning og naboer.
Det har været et privilegium at lytte til -og lære fra ham.
Ære være hans minde.
På vegne af bestyrelsen.