Kære Naboer
Se indlæg på forsiden af vor hjemmeside vedr. anlægsskader pga. fjernvarmearbejdet på Østermarksvej.
Med venlig hilsen
Mads Krintel