Dagsordenen til byrådets møde tirsdag 22. maj 2018

Der er et lukket punkt nr. 19 om salg af de 2 ubebyggede parceller på Kærsangervej 14.

Området blev i sin tid udstykket som parceller 25ie og 25 if, men grunden blev efterfølgende udlagt som friareal til fodboldbane og legeplads for kvarterets børn.

Da det er lukket punkt, ved vi ikke så meget om baggrund og indhold i sagen, men vi

har forstået at kommunen har fået henvendelser om salg af grundene og at kommunen vil afsætte et rådighedsbeløb på ca. 100.000 kr. til flytning og genetablering af legepladsen på det grønne område.
Vores formand Mads Krintel Petersen har inddraget det konservative byrådsmedlem Niels Rosenberg i sagen.